हाम्रो बारे

नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्च नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्च नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्च नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्च

नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्च नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्च नेकपा एमाले दोलखा–काठमाण्डौ सम्पर्क मञ्च

उद्देश्य

- एमाले पार्टी लाई प्रत्येक जिल्ला(काठमाडौं र दोलखा )को भूगोलको पार्टी संगठन लाई जिबन्त, चुस्त, दुरुस्त र निरन्तर कृयाशिल गराई काठमाडौं मा अस्थायी वा स्थायी रूपमा विभिन्न पेश, व्यावसायिक काम गरेर बसेका जिल्ला बासिहरुलाई सम्पर्क, सरसहयोग र संगथित गर्ने
- जिल्ला र काठमाडौं को भर्याङको काम गर्ने
- नेकपा एमाले दोलखा-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको नियमित बैठक गर्ने